PROGRAMOVANIE RIADIACICH SYSTÉMOV A TECHNOLÓGIÍAko vytvárame riadiace systémy? 
 

Prispôsobujeme priemyselný riadiaci softvér. Komplexne zmapujeme vaše požiadavky a potreby. Potom navrhneme softvérové riešenie, ktoré dokonale pokryje všetky vaše potreby.   

Existujú dva varianty vývoja a programovania riadiacich systémov, s ktorými pracujeme:  

 1. Kompletne zmodernizujeme súčasné technológie a navrhneme najlepšie riešenie pre existujúci systém  

 2. vytvoríme a naprogramujeme nový riadiaci systém, vytvoríme kompletnú technológiu  

Či už potrebujete vytvoriť špeciálny softvér na spracovanie a prípravu výrobných dát, alebo len spustiť a zastaviť vyvíjaný hardvér, alebo kompletnú riadiacu technológiu, vytvoríme pre vás jednoduché a intuitívne riešenie.  

V čom sú naše riadiace systémy jedinečné?  

Naša výhoda spočíva v vypracovaní štúdie na vyhodnotenie stavu kontroly a riadenia technologických celkov. Cieľom je navrhnúť zjednodušenie riadenia  a kontroly systému  
s využitím najnižších možných nákladov na zabezpečenie čo najväčšej efektívnosti, jednoduchosti kontroly, servisu a údržby technológie.  

Aký je výstup?  

Vizualizáciu ovládacieho prvku vytvárame v jednom jednotnom dizajne. Pri vizualizácii kreslenia dbáme na požiadavky operátora a požiadavky technológie, technológov. Každý pohľad je preto jasný a zrozumiteľný.  

Čo umožňuje náš navrhnutý riadiaci softvér?  

 • Pripravte dáta pre výrobu  
 • Kontrola zariadení a strojov  
 • Odčítanie a vizualizácia výsledkov výrobných zariadení  
 • Riadenie povolení na prístup k jednotlivým funkciám  
 • zálohovanie dát  
 • vykazovanie výsledkov a štatistík   

Aké ďalšie služby pre vás urobíme?  

 • modernizácia starých riadiacich systémov  
 • výmena výkonových prvkov, meničov, servomeničov  
 • návrh, modernizácia alebo implementácia priemyselného komunikačného softvéru  
 • vizualizácia, jedinečný dizajn, navrhnutý presne podľa požiadaviek zákazníka  
 • kybernetická bezpečnosť  

S akými značkami riadiacich systémov pracujeme?  

 • Allen-Bradley  
 • Siemens 
 • Mitsubishi  
 • Omron   

Pre aký typ strojov programujeme riadiace systémy?  

Vyvíjame riadiace systémy pre zákazníkov v celom odvetví.  

Kontaktujte nás a využite BEZPLATNÚ KONZULTÁCIU, v ktorej zhodnotíme stav vášho strojného zariadenia a navrhneme najlepšie riešenie:

0
Naprogramovaných technologií, alebo riadiacich systémov

Naše další služby

Image
Image
Image
Image
Image