ZAISTENIE BEZPEČNOSTI NA STROJNÝCH ZARIADENIACH

 
Náš technický tím sa strojným zariadeniam venuje od základov.
Vykonávame opravy, modernizácie a rekonštrukcie strojných zariadení, automatizovaných liniek a robotizovaných pracovísk.

Na prvom mieste je u nás bezpečnosť strojných zariadení, preto si môžete byť istí, že Váš stroj opravíme a zmodernizujeme podľa platných noriem a nariadení. Pre Vaše strojné zariadenie pripravíme všetky technické dokumentácie, podľa rozsahu opravy strojného zariadenia.

Prečo je nutné, aby ste prevádzkovali iba bezpečné strojné zariadenia?

Ak ste prevádzkovateľom strojného zariadenia, ste povinní zabezpečiť, aby zariadenia, výrobné linky alebo výrobné technológie boli v súlade s platnými predpismi, a tým zaistiť bezpečnú prevádzku strojných zariadení, ktoré obsluhujete alebo dodávate.   
Bezpečnosťou strojných zariadení sa zaoberá najmä smernica 2006/42/ES, ale aj iné predpisy, ktoré sú priamo alebo nepriamo v závislosti od typu technológie.  
Cieľom týchto normatívnych a záväzných predpisov je bezpečnosť a ochrana vašich zamestnancov pri práci, ale aj ochrana majetku.  
  

Kto a kedy musí zabezpečiť súlad, t. j. zaistiť bezpečnosť strojných zariadení?  

 • výrobcovia alebo dodávatelia nových strojných zariadení    
 • dovozca strojných zariadení z krajín mimo EÚ  
 • operátori alebo vlastníci strojných zariadení   
 • investorov do inštalácie a prevádzky strojných zariadení  

Aké služby ponúkame:  

 • spracovanie analýzy rizík a posúdenia rizík strojných zariadení  
 • posudzovanie prevádzkovaných strojných zariadení na základe nariadenia vlády č. 378/2001 Z.z.  
 • vypracovanie pokynov a miestnych predpisov o prevádzkovej bezpečnosti  
 • ako súčasť posúdenia rizika kompletný návrh na zabezpečenie strojových zariadení, ktorý vedie k náprave bezpečnosti strojných zariadení  
 • kompletná implementácia navrhovaných opatrení, tzv. oprava stroja na kľúč   
 • po zavedení navrhovaných opatrení – vydanie ES vyhlásenia o zhode a CE  

V rámci rekonštrukcie strojných zariadení zabezpečujeme:  

 • 3D model navrhovaných úprav  
 • pridanie bezpečnostných prvkov do strojných zariadení  
 • mechanické modifikácie akéhokoľvek druhu  
 • ochranné oplotenie strojov, pracoviska  
 • hydrauliku  
 • vytváranie schém, ak neexistujú (elektrické, pneumatikové a iné)  
 • elektroinštalačné práce  
 • programovací práce (Allen-Bradley, Siemens, Mitsubishi, IDEC, OMRON)  
 • legislatívne požiadavky (návod na použitie, technické výkresy a iné)  
 • kompletná výroba nových zariadení  
 • menšie stavebné práce a kompletná realizácia projektu  
 • meranie energetickej náročnosti výrobku/strojného zariadenia

Kedy je vhodné nás kontaktovať?  

 • ak vykonávate/potrebujete vykonať konštrukčné úpravy na existujúcom stroji  
 • ak vykonáte podstatné zmeny v strojnom zariadení  
 • ak si kúpite nový stroj z krajín mimo EÚ  
 • ak sa na vašom pracovisku stala nehoda a vy musíte zabezpečiť strojné zariadenie  

  

Sme tím bezpečnostných špecialistov a technikov, ktorý pôsobí po celej Českej,  Slovenskej republike, a v rámci EÚ. Rozumieme nielen technológiám, ale aj tomu, že pozastavená výroba alebo výstavba je pre vašu spoločnosť najhorším scenárom. Sme tu, aby sme vám pomohli predísť týmto situáciám.  

Ako začať, keď potrebujete zaistiť bezpečnosť strojových zariadení?

Kontaktujte nás a využite BEZPLATNÚ KONZULTÁCIU, v ktorej zhodnotíme stav vášho strojového zariadenia a navrhneme najlepšie riešenie:

0
Dokončených realizácií

Naše dalšie služby

Image
Image
Image
Image
Image