ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI NA STROJNÍM ZAŘÍZENÍPokud jste provozovateli strojních zařízení, jste povinní zajistit shodu zařízení, výrobních linek nebo výrobních technologií s platnými předpisy a zajistit tak bezpečný provoz Vámi provozovaného nebo dodávaného strojního zařízení.
 
Bezpečnosti strojních zařízení se věnuje hlavně směrnice 2006/42/ES, ale také další předpisy přímo, či nepřímo, dle druhu technologie. 
Cílem těchto normativních a zavazujících předpisů je bezpečnost a ochrana při práci Vašich pracovníků, ale také ochrana majetku. 
 

Kdo a kdy musí zajistit shodu, tedy zajistit bezpečnost na strojním zařízení? 

 • výrobci nebo dodavatelé nových strojních zařízení   
 • dovozce strojního zařízení ze zemí mimo EU 
 • provozovatelům nebo majitelům strojních zařízení  
 • investorům v rámci instalace a provozu strojních zařízení 

Jaké služby Vám nabízíme: 

 • zpracování analýzy rizik a posouzení rizik na strojní zařízení 
 • posouzení provozovaných strojních zařízení na základě nařízení vlády 378/2001 Sb. 
 • vypracování návodu a místního provozního bezpečnostního předpisu 
 • v rámci posouzení rizik kompletní návrh na zabezpečení strojního zařízení, vedoucích k nápravě zabezpečení strojního zařízení 
 • kompletní realizaci navržených opatření, tzv. Oprava stroje na klíč  
 • po realizaci navržených opatření – vydání ES prohlášení o shodě a CE 

V rámci realizace navržených opatření zajišťujeme: 

 • 3D model navrhovaných úprav 
 • doplnění bezpečnostních prvků na strojní zařízení 
 • mechanické úpravy jakéhokoliv druhu 
 • ochranné oplocení strojního zařízení, pracoviště 
 • hydrauliku 
 • tvorba schémat, pokud neexistují (elektro, pneumatika, a další) 
 • elektromontážní práce 
 • programovací práce (Allen-Bradley, Siemens, Mitsubishi, IDEC, OMRON) 
 • legislativní požadavky (návod k použití, technické výkresy, a další) 
 • kompletní výroba nového zařízení 
 • drobné stavební práce a kompletní realizace projektu 
 • měření energetické náročnosti výrobku 

Kdy je vhodné nás oslovit? 

 • pokud provádíte konstrukční úpravy stávajícího stroje 
 • pokud provádíte podstatné změny na strojním zařízení 
 • pokud nakupujete nový stroj ze zemí mimo EU 
 • pokud se na Vašem pracovišti stal úraz a musíte zabezpečit strojní zařízení 

 

Jsme tým bezpečnostních specialistů a techniků, který funguje po celé České a Slovenské republice, také v rámci EU. Rozumíme nejen technologiím, ale i tomu, že pozastavená výroba nebo výstavba je nejhorší scénář pro vaši společnost. Jsme tady, abychom vám pomohli těmto situacím předejít. 

Jak začít, když potřebujete zajistit bezpečnost na strojním zařízení? 

Kontaktujte nás a využijte BEZPLATNOU KONZULTACI, ve které zhodnotíme stav vašeho strojního zařízení a navrhneme nejlepší řešení:

Naše další služby

Image
Image
Image
Image
Image