ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI NA STROJNÍM ZAŘÍZENÍNáš technický tým se strojním zařízením věnuje od základů.
Provádíme opravy, modernizace a rekonstrukce strojních zařízení, automatizovaných linek a robotizovaných pracovišť.

Na prvním místě je u nás bezpečnost strojních zařízení, proto si můžete být jistí, že Váš stroj opravíme a zmodernizujeme dle platných norem a nařízení. Pro Vaše strojní zařízení připravíme veškeré technické dokumentace, dle rozsahu opravy strojního zařízení.

Proč je nutné, abyste provozovali pouze bezpečná strojní zařízení?

Pokud jste provozovateli strojních zařízení, jste povinní zajistit shodu zařízení, výrobních linek nebo výrobních technologií s platnými předpisy a zajistit tak bezpečný provoz Vámi provozovaného nebo dodávaného strojního zařízení.  
Bezpečnosti strojních zařízení se věnuje hlavně směrnice 2006/42/ES, ale také další předpisy přímo, či nepřímo, dle druhu technologie. 
Cílem těchto normativních a zavazujících předpisů je bezpečnost a ochrana při práci Vašich pracovníků, ale také ochrana majetku. 
 

Kdo a kdy musí zajistit shodu, tedy zajistit bezpečnost na strojním zařízení? 

 • výrobci nebo dodavatelé nových strojních zařízení   
 • dovozce strojního zařízení ze zemí mimo EU 
 • provozovatelům nebo majitelům strojních zařízení  
 • investorům v rámci instalace a provozu strojních zařízení 

Jaké služby Vám nabízíme: 

 • zpracování analýzy rizik a posouzení rizik na strojní zařízení 
 • posouzení provozovaných strojních zařízení na základě nařízení vlády 378/2001 Sb. 
 • vypracování návodu a místního provozního bezpečnostního předpisu 
 • v rámci posouzení rizik kompletní návrh na zabezpečení strojního zařízení, vedoucích k nápravě zabezpečení strojního zařízení 
 • kompletní realizaci navržených opatření, tzv. oprava a modernizace stroje na klíč  
 • po realizaci rekonstrukce strojního zařízení – vydání ES prohlášení o shodě a CE 

V rámci rekonstrukce strojních zařízení zajišťujeme: 

 • 3D model navrhovaných úprav 
 • doplnění bezpečnostních prvků na strojní zařízení 
 • mechanické úpravy jakéhokoliv druhu 
 • ochranné oplocení strojního zařízení, pracoviště 
 • hydrauliku 
 • tvorba schémat, pokud neexistují (elektro, pneumatika, a další) 
 • elektromontážní práce 
 • programovací práce (Allen-Bradley, Siemens, Mitsubishi, IDEC, OMRON) 
 • legislativní požadavky (návod k použití, technické výkresy, a další) 
 • kompletní výroba nového zařízení 
 • drobné stavební práce a kompletní realizace projektu 
 • měření energetické náročnosti výrobku 

Kdy je vhodné nás oslovit? 

 • pokud provádíte/potřebuje provést konstrukční úpravy stávajícího stroje 
 • pokud provádíte podstatné změny na strojním zařízení 
 • pokud nakupujete nový stroj ze zemí mimo EU 
 • pokud se na Vašem pracovišti stal úraz a musíte zabezpečit strojní zařízení 

 

Jsme tým bezpečnostních specialistů a techniků, který funguje po celé České a Slovenské republice, také v rámci EU. Rozumíme nejen technologiím, ale i tomu, že pozastavená výroba nebo výstavba je nejhorší scénář pro vaši společnost. Jsme tady, abychom vám pomohli těmto situacím předejít. 

Jak začít, když potřebujete zajistit bezpečnost na strojním zařízení? 

Kontaktujte nás a využijte BEZPLATNOU KONZULTACI, ve které zhodnotíme stav vašeho strojního zařízení a navrhneme nejlepší řešení:

Naše další služby

Image
Image
Image
Image
Image