POSOUZENÍ RIZIK PRO ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ

 

Pokud uvažujete o stavbě robotického pracoviště, nebo automatizaci výrobní linky s pomocí kolaborativních robotů, je důležité si všechny základní otázky týkající se bezpečnosti zodpovědět už ve fázi projektu.  
Naši bezpečnostní inženýři jsou přizývání k tvorbě posouzení rizik, či tvorby logiky fungování automatizovaných výrobních linek.  

Připravujeme posouzení rizik pro robotická pracoviště: 

Počet a typy nebezpečí se přímo vztahují k povaze automatizovaného procesu a komplexnosti instalace. Rizika spojená s těmito nebezpečími se liší podle typu použitého robotu a jeho účelu a podle způsobu jeho instalace, naprogramování, provozu a údržby. 

Seznam významných nebezpečí pro roboty a systémy robotu jsou výsledkem identifikace nebezpečí a provedení posouzení rizika tak, jak je popsáno v normě ČSN EN ISO 12100 Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika. 
 

Robotická pracoviště jsou jiná než běžné stroje a zařízení: 

  • a) roboty jsou schopné pohybů s vysokou energií uvnitř velkého operačního prostoru; 
  • b) zahájení pohybu a dráhy ruky robotu je obtížné předvídat a může se lišit, například změnou provozních požadavků; 
  • c) provozní prostor robotu se může překrývat s provozním prostorem jiných robotů, nebo s pracovními zónami jiných strojů a souvisejícího zařízení; 
  • d) může být vyžadováno od obsluhy pracovat v blízkosti systému robotu, při aktivovaném přívodu energie ke stroji. 

Jaká jsou technická opatření pro snížení rizika: 

  • zamezení nebezpečí konstrukcí, nebo jejich omezení nahrazením; 
  • zamezením kontaktu obsluhy s nebezpečím, nebo řízením nebezpečí dosažením bezpečného stavu před možným kontaktem obsluhy s nebezpečím; 
  • snížením rizika během zásahu. 

Realizace těchto principů může zahrnovat: 

  • navržení systému robotu tak, aby dovolil provádění úkolů vně zabezpečeného prostoru; 
  • vytvoření zabezpečeného a mezního prostoru; 
  • vytvoření dalších bezpečnostních zařízení, jestliže se objeví zásahy uvnitř zabezpečeného prostoru. 

Typ robotu, jeho aplikace a jeho vztah k jiným strojům a příslušným zařízením ovlivňuje návrh a výběr ochranných opatření.  

Snížení rizika způsobených robotem: 

Rizika identifikovaná v posouzení rizik musí být přiměřeně snížena použitím požadavků kapitoly 5 normy ČSN EN ISO 10218-2 Roboty a robotická zařízení - Požadavky na bezpečnost průmyslových robotů - Část 2: Systémy robotů a integrace. Pokud rizika nejsou přiměřeně snížena, musí být aplikována další snížení rizika, dokud není přiměřeně riziko sníženo. Požadavky obsažené v normě ČSN EN ISO 10218-2 jsou odvozeny od iterativního procesu aplikování opatření pro snížení rizika, v souladu s normou ČSN EN ISO 12100 Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika, až k nebezpečím uvedených v tabulce A1 v příloze A normy ČSN EN ISO 10218-2. 

 

Pokud řešíte otázku bezpečnosti robotických pracovišť, potřebujete vypracovat posouzení rizik, či vyřešit logiku bezpečnosti robotického pracoviště, ozvěte se nám! Jste tým bezpečnostních techniků, kteří robotům rozumí a pomůžeme Vám, abyste si s nimi rozuměli i vy! 

Domluvte si bezplatnou konzultaci:

Robotická pracoviště s roboty Yaskawa

Automatizovaná robotická pracoviště
S ROBOTY YASKAWA

Růrné varianty, provedení, vhodná pro nespočetné množství úkonů a operací. Roboty Yaskawa delíme na MOUNTING, HANDLING, PACKAGING, PAINTING, WELDING, CUTTING, COLLABORATIVE, PALLETIZING. Prolédněte si je z blízka...
Podrobnosti o robotech

Naše další služby

Image
Image
Image
Image
Image