Vydání ES prohlášení pro obráběcí a vyhrnovací stroje sladu v potravinářství

Pro zákazníka v potravinářství jsme připravili analýzu a posouzení rizik, na základě provedené obhlídky, na tomto základě bylo vydáno ES prohlášení o shodě, dle platné legislativy.

Konktrétně se jednalo o obráběcí stroj sloužící pro obracení zeleného sladu v Saladinových skříních (dále jen SS), který pomocí 14 vertikálních šnekovnic o průměru 470 mm promíchává slad zespodu směrem nahoru v místě obraceče. Obraceč SS je stroj sloužící pro obracení zeleného sladu v Saladinových skříních (dále jen SS), který pomocí 14 vertikálních šnekovnic o průměru 470 mm promíchává slad zespodu směrem nahoru v místě obraceče.
Druhým byl vyhrnovač, tedy jednoúčelový stroj sloužící pro vyhrnování zeleného sladu z klíčírny sladu na jednu stranu SS, kde otevřenými dvířky (sklopné rámy) propadává slad do sběrného šneku sloužícího k vyklízení SS.

PROJEKTOVÝ LIST KE STAŽENÍ:

  Vydání ES prohlášení pro obráběcí a vyhrnovací stroje sladu v potravinářství

 

Potřebuje i jiné služby? Přečtěte si co nabízíme:

Posouzení rizik a validace
Zajištění bezpečnosti na strojním zařízení
Vydání ES prohlášení o shodě a CE
Programování technologií
Robotická pracoviště