Úprava a programování řídícího systému pro čerpací stanice odpadních vod

Čistička odpadních vod je součástí technologického celku s centrálním bezdrátovým řízením. V jímce čerpací stanice jsou čerpadla, která jsou spouštěna v kaskádě dle provozních hladin. Provozní hladiny jsou měřeny ultrazvukovými snímači, případně plovákovými spínači. Vně jímky je umístěn rozvaděč, jež práci čerpadel autonomně řídí a zároveň odesílá informace do velínu, který může do provozu dálkově zasáhnout.

Pro zákazníka jsme v této zakázce provedli tyto práce:

Demontáž původního řídícího systému včetně periferii
Montáž nových řídících komponent
Kompletní výměna kabeláže
Uzpůsobení obvodů pro nový řídící systém
Mechanické úpravy pro nový řídící systém
Programování PLC
Tvorba vizualizace PLC
Oživování
Návrh a programování GMS komunikace na velín

Zákazníkovi jsme při předání díla odevzdali také:

Revize elektro
Návod k obsluze

Elektrické schémata

Upravený celek podle požadavků zákazníka nyní bezproblémově funguje v rámci celého systému odpadních vod v dané lokalitě.

 

PROJEKTOVÝ LIST KE STAŽENÍ:

 Úprava a programování řídícího systému pro čerpací stanice odpadních vod

 

Potřebuje i jiné služby? Přečtěte si co nabízíme:

 

Posouzení rizik a validace
Zajištění bezpečnosti na strojním zařízení
Vydání ES prohlášení o shodě a CE
Programování technologií
Robotická pracoviště