Doplnili jsme bezpečnost na koncentrické stínící lince 

 

Pro našeho zákazníka byla doplněna bezpečnost pro výrobní linku na úpravu/výrobu kabelů. Z pohledu legislativy byli provedeny tyto práce: prohlášení o shodě, místně provozní bezpečnostní předpis, schémata, elektrická revize.

Pro zvýšení bezpečnosti stávajícího provozu byla provedena následujíc opatření:

  • Nové bezpečnostní komponenty a stávající bezpečnostní okruhy byly zapojeny do nových bezpečnostních systémů.
  • Okolo stávajícího souboru byly instalovány ochranné kryty (oplocení) pro zamezení přístupu nepovolaných osob do pracovního prostoru zařízení. Ochranné kryty (oplocení) slouží k oddělení zařízení od ostatních částí výrobní haly a zamezení náhodnému přiblížení okolo se pohybujících se osob k prostorům se specifickými riziky, která vznikají od pohybujících se lahví po gravitačních dopravnících
  • Pro návrh a instalaci ochranného oplocení byly použity harmonizované normy EN ISO14120 a EN ISO 13857 vztahující se k bezpečnosti strojních zařízení.
  • Vzhledem k tomu, že vnitřní prostor je určen pro práci pověřené obsluhy nejsou uplatněny veškeré požadavky na zjištění vstupu do prostoru linky, které mohou vyplývat z výše uvedených norem.

 

TYP ZAŘÍZENÍ:

Stínící linka je určena pro koncentrické stínění maximálně 88 měděnými dráty o průměru 0,3 – 1,2 mm na izolovaných žílách o průřezech 35 - 1200 mm2.
Celá linka se skládá z celkem z osmi jednotlivých zařízení, které dohromady tvoří ucelenou výrobní linku.

 

Potřebuje i jiné služby? Přečtěte si co nabízíme:

Posouzení rizik a validace
Zajištění bezpečnosti na strojním zařízení
Vydání ES prohlášení o shodě a CE
Programování technologií
Robotická pracoviště