Naprogramovali jsme řídící systém čistírny odpadních vod pro automotive

 

Zákazníkovým požadavkem bylo modernizovat řídicí systém čistírny odpadních vod z vlastního provozu, který byl sice přes 20 let plně v provozu a funkční, ale v případě jakékoliv poruchy je celá čistírna vyřazena z provozu. Náš návrh na modernizaci zahrnoval jak nový řídicí systém, tak i možnost přepnout řízení na původní systém, který zastane tuto funkci po dobu odstranění poruchy hlavního systému řízení. Hlavní důvodem bylo, že samotná čistírna se nesmí zastavit na dobu delší jak 3 hodiny jinak hrozí zastavení provozu celé fabriky.

Provedli jsme návrh projektu, realizaci na místě – nové komponenty, programování systému řízení, dokumentaci (kusové ověření rozváděče, elektrickou revizi, schémata, projektovou dokumentaci) a vizualizaci.

TYP ZAŘÍZENÍ:

Čistírna odpadních vod v závodě, který podniká v oblasti automotive.

 

Potřebuje i jiné služby? Přečtěte si co nabízíme:

Posouzení rizik a validace
Zajištění bezpečnosti na strojním zařízení
Vydání ES prohlášení o shodě a CE
Programování technologií
Robotická pracoviště