Vypracovali jsme posouzen rizik a vydali ES prohlášení pro montážní buňku pro osazování těsnění

Již několik let spolupracujeme se zákazníkem, který se zabývá dodávkami automatizace, zejména robotických prvků pro automotive. Pro jejich zařízení jsme připravili
analýzu a posouzení rizik, na základě provedené obhlídky vzniklo posouzení rizik a bylo vydáno ES prohlášení o shodě, dle platné legislativy. Dále byl vytvořen Zkušební protokol dle EN ISO 12100 a Zkušební protokol dle EN 60204.

 

TYP ZAŘÍZENÍ:
Jednalo o montážní buňku pro osazování těsnění do HT tvarovek, je tvořena hliníkovými profily, pracovní prostor zařízení je tvořen dvěma roboty. První robot slouží pro aplikaci těsnění do tvarovky. Druhý robot odebírá HT tvarovky z vibrační lišty a zakládá je do rotačního stolu. Na rotačním stole se dále aplikuje etiketa, která se následně uhladí a domáčkne. Finální výrobek je po dopravníku přemístěn do krabice mimo ochranou klec.

 

Potřebuje i jiné služby? Přečtěte si co nabízíme:

Posouzení rizik a validace
Zajištění bezpečnosti na strojním zařízení
Vydání ES prohlášení o shodě a CE
Programování technologií
Robotická pracoviště