VYDÁNÍ ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A CE

ES prohlášení o shodě je posledním krokem pro zabezpečení Vašeho strojního zařízení. Vydáním ES prohlášením o shodě je deklarováno, že celé strojní zařízení, od jeho návrhu, konstrukce, elektro zapojení a další, je v souladu s aktuálně platnými normami nařízeními. Bylo také provedeno posouzení rizik, dle kterého byla přijata všechna opatření rizik, která byla identifikována. To znamen, že jste doplnili bezpečnostní prvky, či další navržená opratření.

Pokud je jsou tedy splněny všechny požadavky strojírenské směrnice 2006/42/ES, je kompletní technická dokumentace dle přílohy VII je možné na zařízení vydat ono ES prohlášení o shodě a strojní zařízení označit výrobním štítkem se symbolem CE.

Co je výstupem vydání ES prohlášení rizik?

  • záverečné zprávy dle 2006/42/ES, přílohy VII, část A, odstavec 1
  • samostatné ES prohlášení o shodě dle 2006/42/ES, příloha II

Jaké potřebujeme dodat minimální podklady pro poptávku? 

  • Název zařízení
  • Popis funkce zařízení, popis ovládání
  • Fotografie nebo video funkce zařízení (pohledové fotky ze všech stran)
  • Relevantní schémata - elektrická, pneumatika, atp.
  • Vypracované posouzení rizik

Pokud tyto dokumenty neexistují, budeme konzultovat další postup a jejich vytvoření pro následnou spolupráci.

Jak dlouho celý proces trvá?

Termín je stanoven na základě aktuálního vytížení našeho týmu, následně obsahu technické dokumentace a případně dalších podkladů nutných pro přípravu dokumentů. Standardně je vydání ES prohlášení o shodě otázkou několika dní. Vše je samozřejmě podmíněno kooperací zákazníka a dodáním podkladů.

Vystaví se ES prohlášení o shodě a následně se na strojní zařízení umístí značka CE.Prohlášení o shodě

Jak začít, když potřebujete ES prolášení o shodě a vydání CE? Oslovte nás:

+420 733 127 699
projekty@ek-industry.cz

 

Naše další služby