Analýza a posouzení rizik pro lamelový plnící přístroj 

Pro zákazníka jsme na této zakázce vypracovali posouzení rizik. Posléze jsme uplatnili navržená opatření, které obsahovali tyto dílčí úkoly:

posouzení rizik, osazen nový samo stojící rozvaděč včetně nového rozvodu kabeláže, řídící systém převeden do nového rozvaděče, kompletní výměna kabeláže, doplnění optických závor a bezpečnostních spínačů, výměna ovládacího panelu, doplnění krytování točivých částí, výměna všech snímačů a enkodéru, rozšíření funkcí pneumatického obvodu, výměna motorů a převodovek, doplnění řídícího systému o PLC GuardLogix, oživení hotového stroje

Legislativně jsme pro stojní zařízení připravili:

Revize elektro, ES prohlášení o shodě, návod k použití, elektrická schémata.

Tuto zakázku jsme realizovali na základě spolupráce se společností RockwellAutomation.

 

PROJEKTOVÝ LIST KE STAŽENÍ:

  Analýza a posouzení rizik pro lamelový plnící přístroj 

 

Potřebujete i jiné služby? 

Posouzení rizik a validace
Zajištění bezpečnosti na strojním zařízení
Vydání ES prohlášení o shodě a CE
Programování technologií
Robotická pracoviště