Doplnění bezpečnosti pro výrobní linku optického kabelu

Náš tým úspěšně dokončil pro zákazníka rekonstrukci výrobní linky optického kabelu. Doplnili se bezpečnostní prvky, nyní linka splňuje bezpečnostní normy.

Provedené práce spočívaly v instalaci krytů, doplnění ovladače nouzového zastavení, instalaci českých popisků a výrobní linku, instalaci sloupů pro lanové spínače, instalaci optické závory. Dále se přepojil rozvaděč výrobní linky v souvislosti s provedenými změnami. 

Pro výrobní linku byly z legislativního hlediska připravené posouzení rizik, prohlášení dodavatele a elektrické schéma.

PROJEKTOVÝ LIST KE STAŽENÍ:

 Doplnění bezpečnosti výrobní linky optického kabelu

 

Potřebuje i jiné služby? Přečtěte si co nabízíme:

Posouzení rizik a validace
Zajištění bezpečnosti na strojním zařízení
Vydání ES prohlášení o shodě a CE
Programování technologií
Robotická pracoviště