Doplnění bezpečnostních prvků stroje a jeho následná certifikace a vydání označení CE

Na dotazy odpovídá projektový manažer Ing. Jakub Steklý.

Jednou z dalších nabízených služeb je vydání označení CE pro nové stroje. Kdy se na Vás firmy obracejí a kdy je nutné mít certifikovaný stroj?

Jedná se většinou o úplně nové stroje nebo stroje, které nebyly vyrobeny na území Evropské unie, a u nichž bezpečnost, či funkčnost nedostačuje nebo nehraje primární roli. Podle aktuálně platných norem by měl být každý NOVÝ stroj certifikovaný. Společnosti však bezpečnost, či funkčnost často přehlížejí, jelikož to jsou podle nich zbytečné náklady.

Apelem pro změnu je tak ve většině případů tlak ze strany techniků, kteří si mnohdy uvědomují vysoké nebezpečí práce na stroji. Velmi často je to také i vstup zahraničního investora do majetkové struktury podniku.
A v nejhorším případě je oním apelem úraz na pracovišti, na jehož základě začne jednat inspekce práce a další orgány, což mnohdy vyvrcholí až v trestní řízení. Následky pak mohou být pro firmu veliké, což si často neuvědomují.

Jaký je postup při certifikaci stroje?

Na základě posouzení rizik stanovíme všechna rizika a navrhneme jejich odstranění, případně doplnění bezpečnosti u stroje. Po odstranění nedostatků dle příslušných norem je možné podle platné legislativy vystavit označení CE a vydat ES prohlášení o shodě, a tím tedy stroj bude splňovat veškeré legislativní požadavky.

Setkáváte se i s falšováním CE označení?

Setkáváme, a to více než je zdrávo. Nejznámější je asi umístění písmen C a E blíže k sobě. Ale v dnešní době jsme již narazili i na několik dalších modifikací, které nejsou přípustné. Většinu falzifikátů odhalíme na základě fatálních neshod stroje s legislativou.

Popište nám konkrétněji běžný případ certifikace stroje.

Zrovna před týdnem jsme dokončili doplnění zabezpečení a následnou certifikaci stroje jako celku. Zákazník si přál dodat novou část stroje a tu certifikovat. Na základě posouzení rizik jsme zjistili, že je nutné doplnit bezpečnostní kryty a další prvky.

Jednalo se o funkční linku s několik málo bezpečnostními problémy. Největším problémem byl hydraulický olej, který unikal ze strojů na podlahu kolem výrobní linky.

Naše práce spočívala v doplnění bezpečnostních prvků, a to hlavně optické závory a bezpečnostních zámků. Dále také několika mechanických krytů.

Základním a nejdůležitějším pravidlem je, že nebezpečné části pracovního prostoru stroje musí být trvale monitorovány a pohybující se části stroje musí být od těchto oblastí spolehlivě odděleny, např. kryty. V tomto případě toto nebylo splněno.

K hlídání těchto prostorů mohou být využity bezpečnostní optické závory, bezpečnostní zámky s RFID technologií nebo systém chycených klíčů (Trapped Key)

Po našem zásahu byla linka stále plně funkční, ale bezpečnější. Zákazník získal na linku ES prohlášení o shodě, označení CE. Záruku na dodané komponenty 1 rok a na práci 2 roky. Náklady byly minimální oproti koupi nového stroje. Celá rekonstrukce trvala 2 dny. Příprava zhruba 2-3 týdny.

V dalším článku si podrobněji řekneme o optických závorách a jejich funkci na strojích, či výrobních linkách.