Vypracovali jsme posouzen rizik jednotky pro úpravu vzduchu - Dehumidifikační systém

Pro našeho, jsme připravili analýzu a posouzení rizik vybraného strojního zařízení, dle platné legislativy. 

TYP ZAŘÍZENÍ:
Zařízení je určeno k úpravě vzduchu pro procesní použiti u koncového zákazníka. Celá jednotka pro úpravu vzduchu se skládá z několika jednotlivých bloků, které jsou k sobě smontovány a plní daný účel dle naprogramovaného algoritmu. Cele zařízení je celkově variabilní a lze ho konfigurovat dle vstupních požadavků. Samostatné bloky nemohou samy o sobě fungovat a je vždy je nutné připojit do celkové sestavy dle konstrukčních plánů a návodu k použití.

 

Potřebuje i jiné služby? Přečtěte si co nabízíme:

Posouzení rizik a validace
Zajištění bezpečnosti na strojním zařízení
Vydání ES prohlášení o shodě a CE
Programování technologií
Robotická pracoviště